Translation Agency Dialect Ltd.
All foreign languages become native with us
 
Główna
O firmie
Usługi
Języki i tematyka
Ceny i terminy
Informacja
Wakanse
Kontakty
RUPLDE
EN

Biuro tłumaczeń Inter-Text oferuje swoje usługi w zakresie tłumaczeń ustnych i pisemnych.

Szanowni Państwo!

Biuro Tłumaczeń „Inter-Text” specjalizuje się w bezpośrednich tłumaczeniach, wykonywanych przez „nosicieli” języka z języka polskiego, niemieckiego, angielskiego i francuskiego na język rosyjski. Tak szeroka specjalizacja pozwala na sprawne wykonywanie tłumaczeń wysokiej jakości.

W celu rozszerzenia dywersyfikacji naszego biznesu chcielibyśmy poszerzyć współpracę z niemieckimi, francuskimi i polskimi biurami tłumaczeń, które obsługują klientów, współpracujących z rynkiem wschodnim (rosyjskojęzycznym). Pragniemy zaoferować swoje usługi, podzielić się doświadczeniem w celu osiągnięcia przez Państwo i Państwa klientów sukcesu na rynku wschodnim (rosyjskojęzycznym).

Uwzględniając bliskość geograficzną z Rzeczpospolitą Polską, duża część pracy wykonywanej przez naszych tłumaczy, związana jest właśnie z językiem polskim. Długie lata współpracy z różnymi przedsiębiorstwami z Białorusi i Polski w sferze tłumaczeń, tak z języka polskiego na rosyjski, jak i na odwrót, pozwoliły naszym tłumaczom zdobyć duże doświadczenie w najbardziej różnorodnych tematykach. Dlatego mamy zaszczyt zaoferować rosyjskim, białoruskim i polskim przedsiębiorstwom swoją pomoc w tłumaczeniach z języka polskiego na rosyjski i z języka rosyjskiego na polski.


Pomożemy Państwu zrozumieć się nawzajem. Z nami języki przestają być obce.


All rights reserved. Inter-Text Translation Agency. Dialect Ltd © 2008
Translation Agency Dialect Ltd.