Translation Agency Dialect Ltd.
All foreign languages become native with us
 
Główna
O firmie
Usługi
Języki i tematyka
Ceny i terminy
Informacja
Wakanse
Kontakty
RUPLDE
EN

Wakanse

Jakość świadczonych usług uważamy za jeden z najważniejszych czynników naszej pracy, dlatego zawsze jesteśmy gotowi do współpracy z fachowymi i doświadczonymi tłumaczami z różnych krajów. Wiek, płeć i narodowość nie mają znaczenia, na pierwszym miejscu są kwalifikacje zawodowe.

Będziemy Państwu wdzięczni, jeśli Państwo znajdują kilka minut i wypełnią niżej załączoną ankietę lub po prostu wyślą gotowe CV na adres email Wydziału ds. Pracy z Tłumaczami:

Aby sprawdzić Państwa poziom wiedzy języka, proponujemy nadesłać nam tłumaczenie strony testowej. W tym celu prosimy o podanie nam języka i tematyki w której Państwo się specjalizują.


Blankiet CV

Imię i nazwisko*
Data urodzenia*
Adres*
Telefon kontaktowy*
Kraj zamieszkania*
Telefon domowy (z numerem kierunkowym miasta)
Telefon służbowy (z numerem kierunkowym miasta)
Telefon komórkowy
E-mail*
Website
Jak często sprawdzają Państwo pocztę elektroniczną?*
Podstawowe miejsce pracy (wystarczy podać dziedzinę pracy)
Języki:
Język ojczysty*
Języki obce, którymi Państwo władają doskonale*
Tematyka i kierunek tłumaczeń
Państwa minimalne taryfy za słowo / stronę*
(1 str. =1800 symboli)
   dolarów USD   EURO
Gwarantowana ilość tłumaczeń dziennie (stron)*
Minimalna możliwa wartość zamówienia*
Doświadczenie i wykształcenie:
Nazwa instytucji edukacyjnej
Specjalność, kwalifikacja
Dodatkowe wykształcenie
Doświadczenie pracy
Czy Państwo przebywali w środowisku językowym? Jeśli tak, to w jakim kraju i jak długo?
Czy wykonywanie tłumaczeń jest dla Państwa podstawowym rodzajem działalności?yes   no
Doświadczenie lokalizacji oprogramowaniayes   no
Doświadczenie lokalizacji stron internetowychyes   no
Czy są Państwo gotowi wykonać niewielkie tłumaczenie próbne?yes   no
Prosimy podać podstawowe słowniki i poradniki, elektroniczne i książkowe, którymi Państwo dysponują i z których korzystają
Za jakimi programami komputerowymi Państwo pracują?

All rights reserved. Inter-Text Translation Agency. Dialect Ltd © 2008
Translation Agency Dialect Ltd.