Translation Agency Dialect Ltd.
All foreign languages become native with us
 
Główna
O firmie
Usługi
Języki i tematyka
Ceny i terminy
Informacja
Wakanse
Kontakty
RUPLDE
EN

Języki i tematyka

Języki / pary językowe /
Od 10 lat specjalizujemy się w bezpośrednim tekstów:

 • z języka niemieckiego na język rosyjski;
 • z języka angielskiego na język rosyjski;
 • z języka polskiego na język rosyjski;
 • z języka francuskiego na język rosyjski;
 • również wykonujemy tłumaczenia na język białoruski;
 • inne pary językowe.

Tematyka / specjalizacje /
Przekład wykonują fachowi tłumacze, którzy się specjalizują w konkretnej dziedzinie wiedzy. Proponujemy Państwu wykaz podstawowych tematyk, z którymi pracujemy:

 • Samochody i budowa samochodów;
 • Biznes, zarządzanie, ekonomia;
 • Księgowość, rewizja, finanse;
 • Budowa maszyn;
 • Budownictwo przemysłowe i cywilne;
 • Ubezpieczenie; dokumentacja ubezpieczeniowa i bankowa;
 • Telekomunikacja i łączność;
 • Prawoznawstwo;
 • Inne teksty specjalne;
 • Opisy techniczne, dokumentacja i specyfikacja;
 • Instrukcje, wskazówki dla użytkownika, regulaminy techniczne;
 • Umowy, akty, biznes-plany;
 • Dokumentacja techniczna i dokumentacja użytkowa do różnego wyposażenia;
 • Korespondencja osobista i biznesowa;
 • Dokumentacja potrzebna do przedłozłożenia organom certyfikacji i urzędów celnych;


All rights reserved. Inter-Text Translation Agency. Dialect Ltd © 2008
Translation Agency Dialect Ltd.