Translation Agency Dialect Ltd.
All foreign languages become native with us
 
Główna
O firmie
Usługi
Języki i tematyka
Ceny i terminy
Informacja
Wakanse
Kontakty
RUPLDE
EN

Informacja

Schemat wykonania tłumaczenia na Państwa zamówienie:

  • wyznaczenie menadżera projektu;
  • obliczenie wielkości, wartości i terminów;
  • podpisanie umowy;
  • tłumaczenie materiałów;
  • przetworzenie i wprowadzenie schematów graficznych;
  • korekcja i redagowanie materiałów;
  • kontrola jakości;
  • wniesienie końcowych poprawek.

Kto pracuje nad projektem?

Menedżer projektu
Menedżer projektu — to podstawowa osoba kontaktowa, która ponosi odpowiedzialność za kontakt z klientem we wszystkich kwestiach związanych z projektem. Koordynuje on również pracą tłumaczy, korektorów, redaktorów, specjalistów technicznych i służby kontroli jakości. Powołany menadżer projektu posiada niezbędnie kwalifikacje i doskonale orientuje się we wszystkich sprawach technicznych i kulturowych, związanych z tłumaczeniem/lokalizacją Państwa materiałów. Menedżer projektu ponosi przed Państwem odpowiedzialność za terminowe oddanie gotowej pracy w ramach ustalonego budżetu. Regularnie składa Państwu sprawozdania z procesu wykonywania projektu.

Tłumacze/ redaktorzy
Nasi tłumacze i redaktorzy to „nosiciele języka” posiadający odpowiednie wykształcenie i kwalifikacje. Ponosimy odpowiedzialność za to, że tłumacze, którzy pracują nad danym projektem, mają odpowiednie doświadczenie w sferze Państwa działalności. Zapewnia to wykorzystanie poprawnej terminologii w odpowiednim kontekście i adaptację międzykulturową materiału.

Specjaliści techniczni
Każdy specjalista techniczny naszej ekipy jest ekspertem w swojej dziedzinie wiedzy, której wyłoniony został w trakcie szczegółowego naboru i pomyślnie zdał testy potwierdzające jego kwalifikacje.

Specjaliści do pracy z grafikąSpecjaliści do pracy z grafiką
Specjaliści w pracy z grafiką przetwarzają wszystkie rysunki, schematy, diagramy i inne analizy graficzne, które znajdują się w materiałach do tłumaczenia. Ich zadaniem jest korygowanie lub otworzenie nowych obrazów na bazie już istniejących.


All rights reserved. Inter-Text Translation Agency. Dialect Ltd © 2008
Translation Agency Dialect Ltd.