Translation Agency Dialect Ltd.
All foreign languages become native with us
 
Główna
O firmie
Usługi
Tłumaczenie pisemne
Tłumaczenie ustne
Legalizacja dokumentów
Języki i tematyka
Ceny i terminy
Informacja
Wakanse
Kontakty
RUPLDE
EN

Usługi

Znalezienie profesjonalnego tłumacza nie należy do łatwych przedsięwzięć. Przekład wysokiej jakości wymaga nie tylko znajomości tematyki czy zagadnienia, ale także dobrego władania językiem, na który jest tłumaczony materiał, właściwego użycia różnorodnych często specjalistycznych terminów i uwzględnienie kultury państwa. Dlatego Biuro tłumaczeń "Inter-Text" proponuje profesjonalnych „nosicieli języka”, którzy potrafią w poprawny sposób adaptować tekst do realiów konkretnego państwa. Tłumaczyć na język ojczysty jest zawsze łatwiej, dlatego zapraszamy do współpracy tłumaczy z różnych zakątków świata.

Często mamy do czynienia z tłumaczeniem dużych objętości tekstu. Pracę nad takim materiałem prowadzi grupa tłumaczy. Żeby unormować leksykę całego tekstu i używać jedynej terminologii, korzystamy z systemu tłumaczenia automatyzowanego. Wskazane glosarium wprowadzany jest do systemu i wszyscy tłumacze, biorący udział w projekcie, korzystają wyłącznie z niego.

Po tłumaczeniu tekst jest sprawdzany i ewentualnie przeprowadzana jest korekta. Założenie naszej spółki wyklucza słabo przygotowane tłumaczenia przez niekompetentnych tłumaczy.

Biuro tłumaczeń "Inter-Text" wykonuje tłumaczenia pisemne i ustne, oraz legalizację przetłumaczonych dokumentów.


All rights reserved. Inter-Text Translation Agency. Dialect Ltd © 2008
Translation Agency Dialect Ltd.